Wednesday, 19 September 2012

Peranan Guru Pendidikan Seni Visual

Terdapat pelbagai peranan Guru Pendidikan Seni Visual perlu lakukan. 

 Diantaranya adalah sebagai : -

1.  PENGURUS
  * Merancang aktiviti
  * Bertanggungjawab terhadap peralatan
  * Mengawal kelas/ studio
  * Membuar penilaian
  * Menjalankan aktiviti luar

2.  PEMUDAHCARA

  * Pengajaran berteraskan ansur maju 
  * Pembelajaran berdasarkan tahap kebolehan murid
  * Mengaitkan unsur luar dalam P&P
 
3  PEMBIMBING
   * Membimbing murid
   * Membuat aktiviti pemulihan kepada yang memerlukan
   * Melaksanakan aktiviti pengukuhan dan pengayaan

 4.  INISIATOR
   * Merangsang pemikiran murid
   * Memberi soalan yang kreatif dan kritis
   * Menyokong aktiviti penyelesaian masalah
   * Menyarankan kolaboratif dan koperatif dalam kerja berkumpulan
 
5.  MOTIVATOR
   * Menjalankan aktiviti bina semangat dan membentuk keyakinan murid.
   * Merangsang dan menggalakkan murid
   * Membawa perubahan
   * Sebagai dorongan dan memberi bimbingan
   * Menyelesaikan masaalah
 

No comments:

Post a Comment