Tuesday, 25 September 2012


BAHASA SENI VISUAL


                                       Unsur Seni

1. Garisan
2. Rupa
3. Bentuk
4. Jalinan
5. Ruang
6. Warna

•  Enam unsur ini amat penting dalam penghasilan 
   karya sesebuah seni mahupun dari segi seni sentuh atau pun seni tampak.
• Dalam sesebuah karya seni sekurang kurangnya terdapat satu unsur seni


Prinsip rekaan

1.Harmoni
2.Kontra
3.Penegasan
4.Imbangan
5.Ritma dan pergerakan
6.Kepelbagaian
7.Kesatuan

Prinsip rekaan amat penting dalam penghasilan sesebuah karya seni.

Prinsip-prinsip ini kita dapat memberikan kritikan dan pandangan atau
   huraian terhadap sesebuah karya seni dalam bidang seni visual.

Prinsip rekaan adalah kaedah atau pengolahan unsur seni untuk
   menimbulkan gambaran tertentu dalam gubahan seni visual1 comment: