Tuesday, 25 September 2012


http://www.youtube.com/watch?v=eXsUPFzowHM&feature=player_embedded#!

my good fren... GB SK SG TENGI.... En. Jumat bin Haron

BAHASA SENI VISUAL


                                       Unsur Seni

1. Garisan
2. Rupa
3. Bentuk
4. Jalinan
5. Ruang
6. Warna

•  Enam unsur ini amat penting dalam penghasilan 
   karya sesebuah seni mahupun dari segi seni sentuh atau pun seni tampak.
• Dalam sesebuah karya seni sekurang kurangnya terdapat satu unsur seni


Prinsip rekaan

1.Harmoni
2.Kontra
3.Penegasan
4.Imbangan
5.Ritma dan pergerakan
6.Kepelbagaian
7.Kesatuan

Prinsip rekaan amat penting dalam penghasilan sesebuah karya seni.

Prinsip-prinsip ini kita dapat memberikan kritikan dan pandangan atau
   huraian terhadap sesebuah karya seni dalam bidang seni visual.

Prinsip rekaan adalah kaedah atau pengolahan unsur seni untuk
   menimbulkan gambaran tertentu dalam gubahan seni visualWednesday, 19 September 2012

Peranan Guru Pendidikan Seni Visual

Terdapat pelbagai peranan Guru Pendidikan Seni Visual perlu lakukan. 

 Diantaranya adalah sebagai : -

1.  PENGURUS
  * Merancang aktiviti
  * Bertanggungjawab terhadap peralatan
  * Mengawal kelas/ studio
  * Membuar penilaian
  * Menjalankan aktiviti luar

2.  PEMUDAHCARA

  * Pengajaran berteraskan ansur maju 
  * Pembelajaran berdasarkan tahap kebolehan murid
  * Mengaitkan unsur luar dalam P&P
 
3  PEMBIMBING
   * Membimbing murid
   * Membuat aktiviti pemulihan kepada yang memerlukan
   * Melaksanakan aktiviti pengukuhan dan pengayaan

 4.  INISIATOR
   * Merangsang pemikiran murid
   * Memberi soalan yang kreatif dan kritis
   * Menyokong aktiviti penyelesaian masalah
   * Menyarankan kolaboratif dan koperatif dalam kerja berkumpulan
 
5.  MOTIVATOR
   * Menjalankan aktiviti bina semangat dan membentuk keyakinan murid.
   * Merangsang dan menggalakkan murid
   * Membawa perubahan
   * Sebagai dorongan dan memberi bimbingan
   * Menyelesaikan masaalah